logo equilibrium

Saradnja sa SKD Prosvjeta

Pročitajte više o delatnostima SKD Prosvjeta na web stranici www.skdprosvjeta.com

IZABRANA DELA AKADEMIKA MITE KOSTIĆA, I–III

   Rođen u Sremskoj Mitrovici 1886, Mita Kostić je završio čuvenu Srpsku gimnaziju u Sremskim Karlovcima i Filozofski fakultet Univerziteta u Beču, gde je studirao istoriju. Đak poznate bečke istorijske škole, pored ostalih Konstantina Jirečeka i Vatroslava Jagića, Mita Kostić je doktorirao već sa svojih dvadeset i tri godine (1909). Otada počinje njegova naučnička karijera koja je tekla naporedo sa nastavnim radom u Karlovačkoj gimnaziji, na Beogradskom (Filozofski fakultet u Skoplju, 1920–1941) i Novosadskom univerzitetu (1954–1958). Sem toga, bio je nekoliko godina direktor Istorijskog instituta u Beogradu.

   Akademik Mita Kostić spada u red najvećih stvaralaca u srpskoj istoriografiji i jedan je od njenih najboljih predstavnika. Proučavao je život srpskog naroda pod austrijskom i turskom upravom, ali prvenstveno istoriju Srba u Vojvodini tokom XVIII i početkom XIX veka. On prati sve njene strane: politiku, društvo, privredu, kulturu, verske prilike, školstvo, intelektualni razvoj i naučni, književni i umetnički život, zatim velike migracione pokrete kao što je bilo iseljavanje Srba iz Potisko-Pomoriške granice u Rusiju sredinom XVIII veka.

   M. Kostić tačno shvata prelomni značaj velikog austrijsko-turskog rata 1683–1699. g., učešća srpskog naroda u njemu i posebno Velike seobe Srba pod patrijarhom Čarnojevićem 1690. s kojima zapravo i počinje novovekovna istorija Srba u Austriji. U ovim događajima on jasno vidi značaj čuvenih srpskih privilegija, na kojima je bio zasnovan celokupan društveno-pravni i versko-nacionalni položaj srpskog naroda u Austriji. Napori za izvojevanje građanskih prava, za društvenu afirmaciju, versku ravnopravnost i nacionalno-političku emancipaciju i uvođenje srpskog školstva i obrazovanosti u savremene tokove evropske istorije bili su osnovni problemi izgradnje srpske istorije XVIII veka koje je M. Kostić savesno izučavao i magistralno prikazao.

   Debalkanizacija srpske kulture bila je posebna tema izučavanja M. Kostića. U tome pravcu radeći, on je posebno istraživao, na primer, uticaj Voltera i enciklopedista, nemačkih protestantskih univerziteta (naročito Halea) i prosvetiteljskih pisaca srednje i zapadne Evrope na srpske intelektualce i srpsku svetovnu književnost. Takođe uticaj engleske filozofije XVIII veka, evropskog merkantilizma i austrijskog laičkog osnovnog školstva na stvaranje novog društvenog mentaliteta, društvenog ponašanja i društvene obrazovanosti kod mlade građanske klase Srba u Vojvodini, oficira Srba u Vojnoj granici i kod nekih predstavnika višeg klera u Karlovačkoj mitropoliji.

Mita Kostic - KULTURNO-ISTORIJSKA RASKRSNICA SRBA U XVIII VEKU
				Odabrane studije

KULTURNO-ISTORIJSKA RASKRSNICA SRBA U XVIII VEKU Odabrane studije

Mita Kostić

 • Studije odabrao i knjigu priredio Vlastimir Đokić
 • Izdavač: Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta” Zagreb
 • ćirilica, 437 str., ilustrovano, tvrdi povez
 • Cena: 3.200,00 din.

Mita Kostic - KULTURNO-ISTORIJSKA RASKRSNICA SRBA U XVIII VEKU
				Odabrane studije

GROF KOLER • SRPSKA NASELJA U RUSIJI • SRPSKE PRIVILEGIJE

Mita Kostić

 • Priredio Vlastimir Đokić
 • Izdavač: Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta” Zagreb
 • ćirilica, 498 str., tvrdi povez
 • Cena: 3.200,00 din.

Mita Kostic - KULTURNO-ISTORIJSKA RASKRSNICA SRBA U XVIII VEKU
				Odabrane studije

IZ ISTORIJE SRBA U UGARSKOJ I AUSTRIJI XVIII I XIX VEKA Odabrane studije

Mita Kostić

 • Studije odabrao i knjigu priredio Vlastimir Đokić
 • Izdavač: Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta” Zagreb
 • ćirilica, 430 str., ilustrovano, tvrdi povez
 • Cena: 3.200,00 din.

Evropski putevi srpske umetnosti: Barok, klasicizam, romantizam, realizam

   Knjiga Evropski putevi srpske umetnosti: Barok, klasicizam, romantizam, realizam dr Miodraga Kolarića (1912–2001), istoričara umetnosti, estetičara i muzeooga, dugogodišnjeg naučnog savetnika i direktora Narodnog muzeja u Beogradu, jednog od najtemeljnijih poznavalaca srpske umetnosti XVIII-XX veka, sastoji se od 30 radova pisanih u razdoblju od 1950. do 1982. god., potpune bibliografije autora i beleške o piscu, a tematski i hronološki obuhvata arhitekturu, slikarstvo i grafiku stilskih epoha baroka, klasicizma, romantizma i realizma, tj. doba XVIII i XIX veka u srpskoj umetnosti.

   Zahvaljujuću autorovoj osobenoj hermeneutici i prostranoj erudiciji ova knjiga, uz to, nadrasta usko stručno shvaćenu istoriju umetnosti i približava se svojevrsnoj kulturnoj i intelektualnoj istoriji srpskog naroda, naročito onog njegovog dela koji je seobama u XVII veku dospeo izvan granica Osmanskog carstva, u sferu zračenja zapadnoevropske civilizacije, i potom sam odigrao presudnu ulogu u procesu modernizacije celokupnog srpskog naroda.

   Ovo izdanje stručnoj javnosti u novom svetlu prezentuje jedan deo veoma značajnog autorskog opusa M. Kolarića, podstiče na njegovu revalorizaciju i omogućava očuvanje dragocenog naučnog nasleđa. Obični čitalac pak, uživaće u dubini zapažanja, širini znanja i lepoti kazivanja pisca.