logo equilibrium
Miloš Milošević - PPomorski trgovci, ratnici i mecene

Pomorski trgovci, ratnici i mecene

Biblioteka: Dimenzije istorije
Format: 17 x 24 cm
Broj strana: 632
Pismo: Latinica
Povez: Tvrdi
Godina izdanja: 2003.
Rasprodato

    O knjizi

   Dvadeset osam studija zaslužnog istraživača prošlosti Boke Kotorske grupisano je u četiri tematske celine. U prvoj, Pomorstvo – izvor života na kamenu nalaze se sledeće studije: Neki aspekti pomorske privrede Boke Kotorske u doba mletačke vladavine; Razvoj pomorske privrede u hercegnovskom kraju u prvoj pol. XVIII v.; Profesionalno formiranje pomoraca Boke Kotorske tokom XVII i XVIII st.; i Pohara Perasta (1624) i organizacija sjevernoafričke piraterije. U drugom tematskom krugu, Oblici života nalaze se studije: Prilozi za istoriju zanata u Kotoru; Bokeljska mornarica; Bratovština sv. Duha u Kotoru; Primjeri života porodice u Kotoru prve polovine XV st.; Vojna organizacija u Boki Kotorskoj za vrijeme mletačke vladavine; Naselja, kultura stanovanja, društveni život i običaji Boke Kotorske; Zdravstvena kultura u Boki Kotorskoj; Grbaljske bune XV stoljeća; Zemljotresi u Kotoru i okolini kroz svjedočanstva arhiva; Vicko Bujović; i Ekonomski faktor u običajima Dobrote s početka XIX st. U trećem tematskom bloku, koji nosi naslov Stilovi i stvaraoci , nalaze se radovi: Kotorska katedrala – Arhitektura romaničke bazilike iz 1166. i nastale promjene tokom vjekova; Ciborij XIV vijeka i ostala plastika; Freske u Katedrali; Tragovi prve srebrne pale kotorske katedrale iz XIV st.; Sukcesija sakralnih objekata na istoj građevini u Boki Kotorskoj; Neke stilske odlike baroka u Boki; Tripo Kokolja; i Francesco Cabianca u Kotoru. Najzad, u četvrtoj celini Knjige i dokumenti nalaze se radovi: Specifični arhivi Boke na srebru, platnu i kamenu; Inkunabule i postinkunabule biblioteke Kotorske biskupije; Neki plodovi istraživanja starog štamparstva; O ujedinjenju Crne Gore i Boke Kotorske 1813/1814; Naučnoobavještajna sredstva i naučna djelatnost arhiva; i Perspektive razvoja istoriografije i arheografije.

   Studije se objavljuju latinicom, sa uobičajenim naučnim aparatom i podacima o prvobitnom izdanju. Knjiga je ilustrovana sa 100 crno-belih ilustracija, fotografija, istorijskih karata, crteža i vinjeta; sadrži biobibliografiju autora i iscrpan indeks.