logo equilibrium
Istorija i društvena teorija

Istorija i društvena teorija

Biblioteka: Dijalozi
Format: 15 x 22 cm
Broj strana: 206
Pismo: latinica
Povez: meki
Godina izdanja: 2002.
Cena: 900,00 RSD
Cena sa popustom: 720,00 RSD

    O knjizi

   Iako istoričari i naučnici u društvenim naukama nisu uvek bili najbolji susedi, poslednjih godina je sve jača konvergencija između istorije i različitih disciplina društvenih nauka. Kako su sociologija, antropologija i društvena teorija uticale na istorijska istraživanja, tako su i društvene nauke postajale sve više istorijske po svome karakteru.

   Piter Berk, koji je igrao centralnu ulogu u tom približavanju, uzeo je na sebe da odgovori na ono što naziva prividno jednostavnim pitanjima: od kakve je koristi društvena teorija za istoričare i kakva je korist od istorije za društvene teoretičare. On raspravlja o nastajanju odnosnih disciplina, o relevantnosti socioloških koncepata i metoda za istoričare i o relevantnosti istorijskih metoda i rezultata za sociologe. Berk razmatra i najnovije razvojne tokove u područjima istorijske sociologije i “nove istorije”, uključujući žensku istoriju, mikroistoriju i istoriju svakodnevnog života. Raspravu o konceptima i metodima dopunjuje analizirajući odabrane studije slučaja koje uključuju radove Brodela, Le Roa Ladirija, Elijasa, Fukoa i Salinsa.

   "U knjizi Pitera Berka Istorija i društvena teorija sažeto je iskustvo istoriografije druge polovine XX veka, kada je prevladana autistička začaurenost karakteristična za istoriografiju prethodnog stoleća, i kada se istoriografija širom otvorila prema drugim naukama o čoveku i društvu. Istoričarima je ta promena usmerenja nametnula potrebu da tradicionalnoj metodologiji, zaokupljenoj prvenstveno izvorima, kritikom, pomoćnim naukama i sl., dodaju jednu novu dimenziju koja uključuje analizu i kritiku konceptualnog aparata, kriterija, i uopšte svih misaonih oruđa kojima se služe. Svestrani napredak u istraživanjima nije pratila metodološka refleksija, nije bilo metodoloških traktata poput onih iz XIX veka, koji su poučavali kako se piše istorija. Ovom knjigom Piter Berk je doprineo prepoznavanju i razumevanju te nove dimenzije metodologije istoričara, pa će stoga ona biti dragocen putovođa svima onima koji se pripremaju za zanat istoričara, ali ne samo njima, već i onima koji se pitaju kako se danas misli istorija." (Sima Ćirkovic, profesor Univerziteta u Beogradu)